Barntandvård är kostnadsfritt.

Till och med det år man fyller 19 år är tandvården avgiftsfri och bekostas av landstinget. Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård vid rutinundersökningar såväl som vid eventuellt akut omhändertagande.

Uteblivande/ sent återbud.

Vid återbud senare än 24h innan bokat besök på vardagar eller om patienten inte dyker upp på bokad tid, debiterar vi enligt rådande taxa. Detta gäller såväl stora som små patienter. Vet du om att tiden du fått inte passar är vi tacksamma om du meddelar oss så snart det går, så kan någon annan få möjligheten att komma istället. Du når oss på 08-25 60 04

Kan jag gå till vilken tandläkare som helst med mitt barn?

Ja vårdvalet är fritt i Stockholmsläns landsting och du är fri att besöka vilket tandvårdsklinik du vill, även med dina barn

Hur går ett besök till?

Vi tycker det är viktigt att barnen får en god start inom tandvården. Därför kallar vi våra barnpatienter varje år. Vid undersökningen får man träffa sin tandläkare som kommer att undersöka barnets tänder, tunga och slemhinna. Man får prova att åka i stolen och kolla in munnens egen dusch och dammsugare! Mamma och pappa får gärna vänta i väntrummet. Tandläkaren kommer också ge tips och information om hur ni på bästa sätt kan ta hand om era barns tänder hemma. Vid undersökningen registreras hur många tänder som finns, om det är någon avvikelse och om det är något som ska behandlas. Det kan gälla karies eller bettavvikelser. Man gör också en bedömning om man ska behandla på en gång eller om man kan avvakta. Vid omfattande eller komplicerade avvikelser kan ditt barn remitteras till specialist. Be gärna din tandläkare att förklara vad man hittat i samband med undersökningen och hur man skall behandla eller förebygga detta.

Om olyckan är framme.

Försök aldrig sätta tillbaka en mjölktand då du kan skada det permanenta anlaget under. Slå oss en signal så tandläkaren får kontrollera skadan och se att tänderna mår bra. Om det är en permanent tand, ska du däremot sätta tillbaka tanden på sin plats efter att du sköljt av den. Om det inte går att sätta tillbaka tanden, lägg den under tungan då den trivs bäst i munnens miljö alternativt lägg den i ett glas mjölk (inte vatten). Sker detta snabbt är prognosen god för att rädda tanden. Ring oss sedan på 08- 25 60 04.

Oavsett om du är barn eller vuxen är det viktigt att skadan anmäls till ditt försäkringsbolag snarast. Det är viktigt för eventuella framtida besvär eller behandlingar.