Den första juli 2008 infördes den nya Tandvårdsreformen i Sverige som gör det billigare med tandvård, främst för de som har ett mer omfattande tandvårdsbehov.

Tandvårdsstödet ger ett årligt allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300-600 kronor till alla vuxna över 23 år. Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är
bidraget 300 kronor per år. Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Barn har fri tandvård till och med det året de fyller 21 år. Under 2018 höjs åldersgränsen till 22 år och under 2019 till 23 år.

Reformen innefattar även ett högkostnadsskydd som gäller i 12 månader. Kostnader upp till 3000 kr av ett referenspris betalar patienten själv. Mellan 3001 kr och 15 000 kr ersätts patienten med 50 % av ett referenspris. Över 15 000 kr ersätts patienten med 85 % av ett referenspris.

Vad är referenspris?

Referenspriset fastställs av staten. Tandvården är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre. Är priset högre än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ersättning till patienten som motsvarar referenspriset. Är priset lägre, beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det faktiska priset.

Högkostnadsskyddet för pensionärer tillämpas inte längre.

Läs gärna mer på www.forsakringskassan.se